close

click image to close

Send to a Friend | Print This Page

Dzien Flagi Rzeczypospolitej Polskiej/ Poland’s Day of the Flag

Wednesday, May 2, 2018


Swieto przypada 2 maja. Tego dnia Polacy wspominaja dluga historie bialo-czerwonych barw narodowych i z duma eksponuja flagi na zewnatrz.


Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w swiecie maja pochodzenie heraldyczne. Wywodza sie z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orla, bedacego godlem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopujacego na koniu, który jest godlem Litwy. Oba te godla znajduja sie na czerwonych tarczach herbowych. Na fladze biel znalazla sie u góry, a czerwien na dole, poniewaz w polskiej heraldyce wazniejszy jest kolor godla niz tla.


Barwy biala i czerwona zostaly po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwsza rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostaly przyjete jako kolory panstwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodleglosci wyglad polskiej flagi zatwierdzil Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.


Dzien Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako swieto obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane sa liczne akcje patriotyczne, które przypominaja o bialo-czerwonych barwach narodowych. W ostatnich latach do lask wrócila tez kokarda narodowa – bialo-czerwona rozetka, noszona przez powstanców w XIX wieku. Dzis Polacy przypinaja ja do ubrania podczas swiat panstwowych.The Day of the Flag is celebrated on 2nd May. On this Day, Poles reflect upon the long history of the red and white national colours and proudly display flags outside their houses.


Polish national colours are one of the few in the world of heraldic origin. They derive from the colours of the coat of arms of the Kingdom of Poland and the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania. In the Polish flag, the white symbolises the white of the Eagle, which features on the coat of arms of Poland, and the white of the Pursuer – a knight galloping on horseback, which features on the coat of arms of Lithuania. Both charges are on a red shield. On the flag, white is placed in the upper part and red in the lower because in Polish heraldry, the tincture of the charge has priority over the tincture of the field.


The red and white colours were first recognised as national colours on 3 May 1792, on the first anniversary of the signing of the Constitution of 3 May. They were officially adopted as the colours of the Polish State by the Sejm of the Kingdom of Poland in 1831 during the November Uprising. After Poland regained independence, the appearance of the Polish flag was confirmed by the Legislative Sejm on 1 August 1919.


The Polish Flag Day has been officially celebrated since 2004. On this day, numerous patriotic campaigns are organised to remind of the red and white national colours. In the recent years, the national brooch – a white and red rosette worn by the insurgents in the 19th century – has returned to grace. Today Poles pin it to their clothes during national celebrations.


Share this event on your social media.
September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

| Home | Visual Arts | Theater/Dance | Film | Music | Literature | History | Lectures | In Poland | Links |
| About Us | Contact Us | Download PCI Logo | Newsletter |

Site Powered by the siteMaster® Content Management System